Beroepsgelovigen

In de meeste religies kom je meestal 2 soorten gelovigen tegen, de beroepsgelovigen en de amateurgelovigen. De term beroepsgelovigen is ooit bedacht door de arabist Prof. Hans Jansen en hij gebruikt die term vooral om moslimleiders aan te duiden. Ik ben zo vrij geweest om de term amateur gelovigen erbij te bedenken, want beide termen zijn ook heel goed bruikbaar om de wijze waarop de mensen in de Urker samenleving omgaan met het christelijk calvinistische geloof te duiden. Daarbij is enige uitleg over beide termen op zijn plaats. Wat zijn precies beroepsgelovigen en wat zijn amateurgelovigen?

Beroepsgelovigen zijn mensen die ervoor betaalt worden om gelovig te zijn. Het zijn mensen die meestal een functie in een kerk hebben. Het maakt eigenlijk niet precies uit wat iemand bij een kerk doet, dominee, ouderling of koster, wie iets in een ambt doet is beroepsgelovige. Beroepsgelovigen maken doorgaans veel studie van het geloof. Ze doen dat door dikke boeken te lezen van Spurgeon, Bunyan, Ryle (of hoe die beste man ook heet). Niet dat het bijzonder interessante boeken zijn, maar de beroepsgelovigen verslinden ze. Beroepsgelovigen tref je ook in de politiek, het zijn de politici die strooien met bijbelteksten als er een besluit over het leggen van straatstenen genomen moet worden. Beroepsgelovigen kunnen bijzonder fanatiek zijn. Ze grijpen bepaalde gebeurtenissen aan om aan hun omgeving te demonstreren hoe gelovig zij wel zijn. Beroepsgelovigen laten zich vaak voorstaan op hun kennis van het geloof. Daar eisen ze respect voor op. Beroepsgelovigen hebben binnen de gemeenschap een zekere status. Die status en hun kennis van het geloof stelt ze in de gelegenheid om zich te verheffen boven de andere categorie, de amateurgelovigen. Beroepsgelovigen zijn doorgaans niet onbemiddeld. Dat geeft ze een zekere vrijheid. Beroepsgelovigen zijn daardoor instaat om zichzelf te onttrekken aan het regime wat ze in hun thuisomgeving aan de amateurgelovigen opgelegd hebben.

Dan de amateurgelovigen, dat zijn de gewone mensen in de straat. De mensen die iedere dag weer proberen er het beste van te maken, die iedere maand met pijn en moeite de huur of de hypotheek aflossen. Het zijn de mensen die iedere morgen voor dag en dauw opstaan en hard moeten werken om een hongerloontje te verdienen. Amateurgelovigen zijn doorgaans welwillende mensen die makkelijk te plooien zijn. Ze zuchten dagelijks en vaak ongemerkt onder het regime wat ze door de beroepsgelovigen wordt opgelegd. Amateurgelovigen houden van een verzetje. Dat is ook nodig als je voortdurend door beroepsgelovigen wordt aangesproken op je gedrag. Amateurgelovigen worden regelmatig door beroepsgelovigen de maat genomen. Amateurgelovigen kom je in het weekend tegen in een verenigingsgebouw of in een van de spaarzame cafés op Urk (openlijk merkt de dominee het niet) of bij Urk 1 langs de lijn of na een week hard werken in de bedrijfskantine. Amateurgelovigen nodigen in het weekend vrienden uit voor een borrel en zetten hiervan selfies op social media. Amateurgelovigen organiseren feesten in de buurt om vervolgens te worden verketterd door de beroepsgelovigen omdat de muziek zondig is. Amateurgelovigen organiseren disco’s of een leuk festival voor de jeugd, de beroepsgelovigen staan voor de ingangen en op hoeken van de straten te dringen met folders of doen er alles aan om de vergunningverlening te frustreren. Net zo lang tot het evenement stuk is. Omdat amateurgelovigen doorgaans niet bemiddeld zijn, kunnen ze zich niet zo makkelijk aan het regime in de gemeenschap onttrekken. En er zijn erbij die er aan verslaafd zijn, ze kunnen niet zonder. Amateurgelovigen zien op tegen een huisbezoek omdat er dan beroepsgelovigen lastige vragen komen stellen, of ze wel aan het avondmaal gaan enzo. Lastige vragen waar ze zich eigenlijk geen raad mee weten. Liever beantwoorden ze dat soort vragen helemaal niet. Liever wilden ze gewoon met rust gelaten worden, maar ja.

Beroepsgelovigen bepalen op welke partijen amateurgelovigen wel of niet mogen stemmen. Want beroepsgelovigen hebben namelijk lak aan democratie, humanisme en liberalisme. Beroepsgelovigen gaan soms met zoveel ijver te werk dat ze over elkaar struikelen of elkaar in de haren vliegen. Beroepsgelovigen schreeuwen altijd om respect maar verschuiven respectloos en net zo makkelijk de nationale dodenherdenking als deze op zondag valt. De protesten van de amateurgelovigen ten spijt. Beroepsgelovigen vertellen de amateurgelovigen dat de wereld om hen heen slecht is en dat je niet in de bioscoop mag komen. Beroepsgelovigen creëren daarom hun eigen veilige leefwereld, met een eigen infrastructuur, eigen kraamzorg, eigen bejaardentehuizen, eigen winkels, eigen wetenschap (want de wetenschap is ook niet te vertrouwen en moet dus speciaal voor de amateurgelovigen eerst door de beroepsgelovigen gefilterd worden), eigen internet (ook hier weer het door de beroepsgelovigen aangebrachte filtertje) en eigen verenigingen om de amateurgelovigen zoveel mogelijk in die veilige wereld vast te houden. In die wereld is geen plek voor ‘aards’ vermaak. En daarmee wordt de levensruimte en vrijheid van een amateurgelovige drastisch ingeperkt.

Je zou zeggen: maar daar kies je toch zelf voor? Nee! Want in een plaats als Urk bepalen de beroepsgelovigen ook op straat wat wel en niet mag. De beroepsgelovigen hebben het in de politiek voor het zeggen en dan beperken de dogma’s zich niet meer tot de kerk en de eigen woonkamer. De dogma’s worden doorgetrokken op straat en in de hele samenleving en iedereen moet er aan geloven. Beroepsgelovigen houden de amateurgelovigen bij politieke verkiezingen worsten voor en die trappen er keer op keer in of zijn er gewoon te dom voor om het te snappen. Hierdoor weten de beroepsgelovigen hun invloed in het openbare leven op Urk steeds verder te vergroten.

Juist dat aspect benoemde iemand van de PvdA uit Sliedrecht toen hij de term ‘verurken’ bedacht. Blijkbaar zijn er in Sliedrecht ook beroepsgelovigen die steeds meer macht opeisen. Verontwaardiging (ook onder de amateurgelovigen, ze weten niet beter) alom. Het gaat hier niet om zaken zoals gemeenschapszin en gastvrijheid. Er zijn meer dorpen in Nederland waar ze gastvrij zijn en waar de mensen naar elkaar omkijken. Het gaat om de invloed van de beroepsgelovigen in de publieke ruimte en de daarbij gepaard gaande inperking van levensruimte en vrijheid.

Inmiddels heeft de gemeente NOP ook kennis gemaakt met het fenomeen ‘verurken’. Hun zo vurig gewenste windmolen info centrum blijft op zondag dicht omdat de invloed van de Urker beroepsgelovigen inmiddels ook de dorpsgrens is overgegaan

Noot: iedere amateurgelovige is verantwoordelijk voor zijn eigen daden. Geen enkele beroepsgelovige heeft het recht om iemand op zijn daden of keuzes te veroordelen.

Reacties

Er zijn nog geen reacties aangemaakt voor dit item!

Schrijf reactie

Je bent niet ingelogd!
Log in of maak een account aan.