Archief April - 2015


De pinne: Naar de film

Het is officieel, Urkers mogen nu ook naar de film. Vorige week bereikte wethouder Geert Post (SGP) overeenstemming hierover met Barjona en het kerkelijk platform. En daarmee gaat een lang gekoesterde wens van de SGP in vervulling. Vooral vanuit de SGP achterban klonk de laatste jaren steeds luider de roep om eens naar de bioscoop te mogen. Weliswaar buiten Urk en niet alle films, zowel Barjona als het kerkelijk platform behouden het recht om een film voor de Urkers te verbieden.

Beroepsgelovigen

In de meeste religies kom je meestal 2 soorten gelovigen tegen, de beroepsgelovigen en de amateurgelovigen. De term beroepsgelovigen is ooit bedacht door de arabist Prof. Hans Jansen en hij gebruikt die term vooral om moslimleiders aan te duiden. Ik ben zo vrij geweest om de term amateur gelovigen erbij te bedenken, want beide termen zijn ook heel goed bruikbaar om de wijze waarop de mensen in de Urker samenleving omgaan met het christelijk calvinistische geloof te duiden. Daarbij is enige uitleg over beide termen op zijn plaats. Wat zijn precies beroepsgelovigen en wat zijn amateurgelovigen?